INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Drukuj
poniedziałek, 11 czerwca 2018 09:59

Inspektor ochrony danych (IOD) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Nowym Korczynie.

 

Na podstawie art. 37 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowychi w sprawie swobodnego przepływutakich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE Nr 119/1 z 04 maja 2016 roku) w związku

z art. 8 i 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

informuje, że inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

jest Pani Marta Tokarz, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poprawiony: poniedziałek, 11 czerwca 2018 10:11