NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU W 2015 R Drukuj
wtorek, 03 marca 2015 13:19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie informuje, iż w związku z realizacją

projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Program

Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn" Działanie 7.1. Rozwój

i upowszechnianie aktywnej integracji" Poddziałanie 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnienie aktywnej

integracji przez ośrodki pomocy społecznej" ogłasza nabór uczestników do udziału

w Projekcie w 2015 roku.

Projekt skierowany jest do osób:

- w wieku od 15 do 65 lat,

- bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

- nieaktywnie zawodowych,

- posiadających wykształcenie podstawowe, zawodowe lub średnie,

- zatrudnionych w małych niedochodowych gospodarstwach rolnych,

- zamieszkujących na terenie gminy Nowy Korczyn,

- korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej,

- nie korzystających z innych form wsparcia współfinansowanych przez Unię Europejską

w ramach EFS.

Zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie zaprasza się do biura projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

ul. Buska 7

28-136 Nowy Korczyn

tel. 41 37-71-065

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

w celu zapoznania się z kryteriami i zasadami naboru Beneficjentów Ostatecznych do projektu

pn. „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn".

Rekrutacja uczestników do Projektu trwa do wyczerpania miejsc.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM W PROJEKCIE ZAPEWNIAMY:

  • bezpłatny udział w Projekcie,
  • grupowe warsztaty aktywizacji społecznej z psychologiem,
  • grupowe warsztaty aktywizacji zawodowej z doradcą zawodowym,
  • spotkania indywidulane z doradcą zawodowym,
  • bezpłatne kursy zawodowe,
  • zaświadczenia ukończenia kursów,
  • zaświadczenia ukończenia warsztatów z doradcą zawodowym i psychologiem,
  • wyżywienie (ciepłe posiłki) w trakcie kursów zawodowych i warsztatów,
  • ubezpieczenie w trakcie szkoleń,
  • wsparcie dochodowe z przeznaczeniem m.in. na zwrot kosztów dojazdów

                     na szkolenia/warsztaty.

                                                                                                                     Koordynator Projektu

                                                                                                                     Sławomir Wawrzeniec

 

Poprawiony: wtorek, 03 marca 2015 13:22