ogłoszenie o wynikach Drukuj
piątek, 09 sierpnia 2019 12:34

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na:

Przeprowadzenie indywidualnych i grupowych spotkań w zakresie Poradnictwa Zawodowego

i Poradnictwa Psychologicznego dla 20 osób – Uczestników Projektu.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Nowy Korczyn / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie informuje,

że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 07.08.2019 r. wybrana została oferta firmy:

 

Centrum Doradztwa Zawodowego Ewelina Ptak

Ades: ul. Sabinówek 3/49

25-530 Kielce

 

Uzadadnienie dokonanego wyboru:

Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą zgodnie z krtyerium oceny oferty.

 

Kierownik

Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: piątek, 09 sierpnia 2019 13:36