Strona główna Aktualności
Projekt pn. "Aktywizacja sznsą na lepsze jutro" Drukuj
czwartek, 05 września 2019 12:07

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ GMINĘ NOWY KORCZYN / MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W NOWYM KORCZYNIE pn. „AKTYWIZACJA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO"

Gmina Nowy Korczyn/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie w ramach partnerstwa z Gminą Pacanów/ Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pacanowie realizują Projekt pn. „Aktywizacja szansą na lepsze jutro" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Działanie: RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnieni.

W dniu 20.08.2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2010 nr: RPSW.09.01.00-26-0031/18-18 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a Liderem Projektu Gminą Pacanów.

Całkowita wartość Projektu wynosi 1 298 050,87 zł. dofinansowanie na realizację Projektu dla Gminy Pacanów i Nowy Korczyn wynosi łącznie 1 100 834,51 zł. wkład własny gmin wyniesie 197 2156,46 zł. Projekt jest realizowany od 01.04.2019 r. do 30.09.2020 r. i jest skierowany wyłącznie do 40 mieszkańców z terenów wiejskich gmin Pacanów i Nowy Korczyn.

W ramach Projektu, każda zakwalifikowana osoba będzie uczestniczyć bezpłatnie w pakiecie szkoleń, kursów:

- grupowym i indywidualnym poradnictwie zawodowym i psychologicznym,

- indywidualnych poradach /konsultacjach prawnych,

- wielomodułowym kursie zawodowym,

- stażu przez okres 3 miesięcy dla 10 UP.

Kursy zawodowe będą wybrane po indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym i pracownikiem socjalnym zgodnie z indywidualnymi potrzebami i predyspozycjami uczestników projektu, zgodnie z zawartym kontraktem socjalnym i będą dostosowane do regionalnego rynku pracy. Uczestnikom Projektu możemy zaproponować min. następujące rodzaje kursów:

- Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych + Siostra PCK + Pierwsza pomoc przedmedyczna + Prawo jazdy kat. B.

- Spawacz MAG + Spawacz TIG + Cięcie plazmą.

- Obsługa podestów ruchomych + Obsługa pił mechanicznych do ścinki drzew + Pierwsza pomoc przedmedyczna + Uprawnienia SEP do 1 kV.

- Magazynier + Kierowca wózków jezdniowych + obsługa kas fiskalnych i terminali

płatniczych + bezpieczna wymiana butli gazowych.

- Technolog robót wykończeniowych+ Glazurkarz + Elektryk z uprawnieniami SEP do 1 kV

+ Ogrodnik z aranżacją terenów zielonych.

- Operator koparko – ładowarki + Uprawnienia SEP do 1kV + Dokumentacja budowlana robót ziemnych.

- Kosmetyczka + Obsługa urządzeń sterylizujących z uprawnieniami SEP + Stylizacja paznokci + - Wizaż + moduł z przedsiębiorczości – Jak otworzyć i prowadzić własną firmę.

- Nowoczesny pracownik biurowy + Obsługa komputera wraz z egzaminem ECCC + Pracownik ds. kadrowych i płacowych.

- Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych + Kelner + Carving + Sporządzanie

napojów + Uprawnienia SEP do 1kV.

- Florysta + Ogrodnik z aranżacją terenów zielonych + Pracownik gospodarczy + Uprawnienia SEP do 1kV.

- Handlowiec + Obsługa komputera wraz z egzaminem ECCC + Prawo jazdy kat. B + Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych lub innych w zależności od potrzeb uczestników projektu i rynku pracy.

Projekt realizowany jest w dwóch turach:

poradnictwo zawodowe + poradnictwo psychologiczne odbędzie się w okresie:

sierpień 2019 r. – wrzesień 2019 r. (I TURA) oraz luty 2020 r. – marzec 2020 r. (II TURA);

wielomodułowe kursy zawodowe odbędą się w okresie:

wrzesień 2019 r. - listopad 2019 r. (I TURA) oraz kwiecień – czerwiec 2020 r. (II TURA);

realizacja staży dla 10 osób w okresie:

grudzień 2019 r. - luty 2020 r. (I TURA) oraz lipiec - wrzesień 2020 r. ( II TURA)

i jest skierowany min. do:

- osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób

z niepełnosprawnościami;

- otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w zakresie niezbędnym do wsparcia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

w ramach programu.

- osób lub rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

- osób w wieku aktywności zawodowej (18-64 lat) z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym, średnim i wykształceniem wyższym,

- osób bezrobotnych, biernych zawodowo korzystających z pomocy społecznej,

- osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).

Osoby zainteresowane udziałem w II turze Projektu mogą zgłaszać się do Biura Projektu mieszczącego się w MGOPS w Nowym Korczynie, ul. Buska 7.

Ogólnym celem Projektu jest wzrost aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz zatrudnionych w małych niedochodowych gospodarstwach rolnych będących beneficjentami pomocy społecznej. Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych, zwiększenie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy, zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy i samodzielne poruszanie się po nim oraz doskonalenie umiejętności zawodowych.

Nowy Korczyn 04.09.2019 r.

Koordynator Projektu

Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: czwartek, 05 września 2019 12:17
 
ogłoszenie o wynikach Drukuj
piątek, 09 sierpnia 2019 12:34

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na:

Przeprowadzenie indywidualnych i grupowych spotkań w zakresie Poradnictwa Zawodowego

i Poradnictwa Psychologicznego dla 20 osób – Uczestników Projektu.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Nowy Korczyn / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie informuje,

że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 07.08.2019 r. wybrana została oferta firmy:

 

Centrum Doradztwa Zawodowego Ewelina Ptak

Ades: ul. Sabinówek 3/49

25-530 Kielce

 

Uzadadnienie dokonanego wyboru:

Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą zgodnie z krtyerium oceny oferty.

 

Kierownik

Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: piątek, 09 sierpnia 2019 13:36
 
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Drukuj
środa, 07 sierpnia 2019 11:27

projekt111

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na przeprowadzenie Poradnictwa Zawodowego i Poradnictwa Psychologicznego
dla klientów MGOPS NOWY KORCZYN w ramach realizacji Projektu pn. „AKTYWIZACJA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” w ramach Działania: RPSW.09.01.00 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

ZAMAWIAJĄCY – Partner Projektu:
Gmina Nowy Korczyn / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie
ul. Buska 7, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41-377-10-65, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Lider Projektu:
Gmina Pacanów / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41-376-54-59, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Do pobrania

   >> Zaproszenie do złożenia oferty

Poprawiony: środa, 07 sierpnia 2019 12:40
 
informacja o wynikach Drukuj
czwartek, 03 listopada 2016 12:04

informacja o wynikach na organizację usłyg szkoleniowych w ramach realizacji Projektu:

"Dobry Zawód - Lepsze Życie"

Poprawiony: czwartek, 03 listopada 2016 12:13
 
Aktualności Drukuj
poniedziałek, 17 października 2016 12:48

Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji projektu

"Dobry Zawód - Lepsze Życie"

 

Logo Funduszy Europejskich                                 Herb województwa Świętokrzyskiego      Logo Europejskiego Funduszu Społecznego

  
 
                                                                                                                         Busko-Zdrój, 17.10.2016 r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.)
 
Przedmiot zamówienia: 
 
Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu
„Dobry Zawód – Lepsze Życie” 
 
I. „Dobry Zawód – Lepsze Życie NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
1.  Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
2.  Adres zamawiającego: al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój   
3.  Numer telefonu i faksu zamawiającego: tel. 41 370 81 86, fax. 41 378 84 58
4.  Adres e-mail zamawiającego: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
5.  Adres strony internetowej: www.centrumbusko.pl  
II. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1.  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój - sekretariat Dyrektora 
2.  Termin składania ofert upływa w dniu 24.10.2016 roku, o godz. 09 00 .
3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.10.2016 roku o godz. 09 15  w siedzibie zamawiającego.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.  Przedmiotem  prowadzonego  postępowania  jest  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  przeprowadzenie  szkoleń
wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi w ramach realizacji projektu pn. „Dobry Zawód – Lepsze Życie” realizowanego
w ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Świętokrzyskiego  2014-2020  z  Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z następującymi jednostki:
  Gmina Gnojno / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie 
  Gmina Wiślica / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy
  Gmina Tuczępy / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuczępach
  Gmina Solec-Zdrój / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju
  Gmina Pacanów / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie
  Gmina Nowy Korczyn / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie
2.  Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
  80530000-8, 80570000-0;
3.  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  zawarty został odpowiednio w SIWZ 4.  Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, rozliczeń, oraz wysokość kar umownych
zawarte zostały w załącznik 1 do SIWZ – Wzór umowy.
IV.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ
Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w odpowiedniej części zamówienia,
są:
a)  Cena oferty             -    50 %
b)  Doświadczenie           -    20 %
c)  Certyfikat w zakresie jakości usług szkoleniowych  -    5%
d)  Akredytacja Kuratora Oświaty na szkolenia   -    10%
e)  Deklarowana efektywność zatrudnienia    -    15%

 

http://www.pcpr.busko.pl/cms/128-aktualnosci/2016/917-ogloszenie-o-zamowieniu-10-2016.html

Poprawiony: poniedziałek, 17 października 2016 13:00
 
PROJEKT "DOBRY ZAWÓD - LEPSZE ŻYCIE" Drukuj
środa, 31 sierpnia 2016 08:10

 

baner

 

Projekt „Dobry Zawód – Lepsze Życie"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie informuje, że w związku z rozpoczęciem realizacji

projektu „Dobry Zawód – Lepsze Życie"w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.1

Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 rozpoczyna rekrutację do Projektu.

W ramach projektu zorganizowane zostanie:

• poradnictwo psychologiczne,

• doradztwo zawodowe,

• wielomodułowe kursy zawodowe,

• dla 40% osób które ukończą kursy zostaną zorganizowane płatne staże zawodowe.

Proponujemy Państwu udział min. w następujących rodzajach kursów:

• Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami języka niemieckiego + pierwsza pomoc

• Spawacz MAG + Spawacz TIG

• Spawacz MAG (I moduł) + Spawacz MAG (II moduł) + cięcie plazmą + podstawy rysunku technicznego

• Magazynier + Kierowca wózków + obsługa suwnic + obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych

• Technolog robót wykończeniowych w budownictwie + uprawnienia SEP + Montażysta rusztowań budowlanych

• Operator koparko – ładowarki + operator walca drogowego

• Kosmetyczka + wizaż + stylizacja paznokci

• Elementy fryzjerstwa + wizaż

• Kucharz + catering – organizacja przyjęć okolicznościowych + carving

• Profesjonalny kelner – barman + barista + obsługa kas fiskalnych

• Palacz kotłów centralnego ogrzewania + konserwator zieleni + pracownik ochrony osób i mienia

• Projektowanie urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych + aranżacja ogrodów i inwentaryzacja

• Krawcowa + projektowanie ubrań + moduł z przedsiębiorczości.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Nowym Korczynie, ul. Buska 7, 28-136 Nowy Korczyn, tel. 41 37 71 065.

 

 

Poprawiony: środa, 31 sierpnia 2016 08:25
 
PROJEKT POKL Drukuj
środa, 26 sierpnia 2015 08:09

Gmina Nowy Korczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Nowym Korczynie realizuje w 2015 r.

Projekt na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu

gminy Nowy Korczyn, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII. Promocja

integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1.

Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, pod nazwą 

„Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn."

W dniu 02.03.2015 r. został podpisany aneks do umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki nr: UDA-POKL.07.01.01-26-009/14-00 pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego

/Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Domagałę

Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, a Gminą Nowy Korczyn/Gminnym Ośrodkiem

Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie reprezentowanym przez Joannę Parlak Skarbnika Gminy

Nowy Korczyn i Sławomira Wawrzeńca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie.

Projekt pt.„Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn" skierowany

był do 5 osób (2 kobiet i 3 mężczyzn), by dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego i własnych

gminy pomóc im uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe oraz podnieść poziom motywacji do aktywnego

poszukiwania pracy. Całkowita wartość Projektu wynosiła 81 300 zł. w tym wkład własny gminy w kwocie

8 820 zł. Ogólnym celem Projektu był wzrost aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej osób

bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz zatrudnionych w małych niedochodowych gospodarstwach

rolnych będących beneficjentami pomocy społecznej. Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji

społecznych, zwiększenie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy, zdobycie umiejętności

umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy i samodzielne poruszanie się po nim oraz doskonalenie

umiejętności zawodowych.

Pracownicy socjalni tut. OPS w uzgodnieniu z osobami zakwalifikowanymi do udziału w Projekcie dokonali

wyboru instrumentów aktywnej integracji, które były realizowane w ramach kontraktów socjalnych oraz

diagnozy potrzeb uczestników. Pierwszym instrumentem były warsztaty i spotkania indywidualne z doradcą

zawodowym. Drugim instrumentem  kursy zawodowe, które wynikały z potrzeb lokalnego rynku pracy.

Podczas kursów i warsztatów uczestnicy projektu otrzymali komplety materiałów dydaktycznych, w tym

podręczniki, materiały piśmienne, bufet kawowy i ciepłe posiłki, ubezpieczenie od NW, badania lekarskie.

Trzecim instrumentem były zajęcia z psychologiem z zakresu rozwijania inteligencji emocjonalnych,

radzenie sobie ze stresem, wzmocnienie samooceny oraz poczucia własnej wartości. Każdy z uczestników

projektu otrzymał również wsparcie finansowe na podstawie ustawy o pomocy społecznej, które pozwoliło

mu na pokrycie bieżących wydatków związanych np. z dojazdem na kursy i warsztaty.

W okresie 29-30.04.2015 r. odbyły się z uczestnikami projektu spotkania indywidualne i warsztaty grupowe

z doradcą zawodowym i zostały sporządzone indywidualne protokoły dla każdego uczestnika projektu,

w których doradca zawodowy określił rodzaj i charakter indywidualnego wsparcia – rodzaj kursów zawodowych

/szkoleń na podstawie jego możliwości i zdolności oraz cech psychofizycznych i predyspozycji.

W dniu 25 maja 2015r. rozpoczął się I etap szkoleń realizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego

w Kielcach/Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku Zdroju pod nazwą: „PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

Z PRAWEM JAZDY KAT. B",  w którym udział brały trzy osoby i zakończył się 08 lipca 2015 r.

W okresie 08.06.2015 r. - 08.07.2015 r. trwał  II etap szkoleń dla 2 uczestników projektu   „KIEROWCA

SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH KAT.C". Kursy cieszyły się dużym zainteresowaniem Uczestników Projektu,

gdyż były dostosowane do ich potrzeb. ZDZ w Kielcach/CKZ w Busku-Zdroju stworzyło Uczestnikom Projektu

komfortowe warunki nauki dzięki czemu byli oni odpowiednio zmotywowani i zaangażowani, systematycznie

uczęszczali na zajęcia szkoleniowe.

Po zakończeniu kursów w okresie 04.08.2015r. -05.08.2015r. odbyły się z Uczestnikami Projektu warsztaty

aktywizacji społecznej z psychologiem z zakresu rozwijania inteligencji emocjonalnych, radzenie sobie ze

stresem, wzmocnienie samooceny oraz poczucia własnej wartości.

Z 5 beneficjentami zawarto kontrakty socjalne, które były podstawowym narzędziem realizacji Projektu.

Wszystkie osoby uczestniczące w Projekcie wywiązały się z uzgodnień zawartych w kontraktach,

stanowiących porozumienie pomiędzy pracownikiem socjalnym, a Uczestnikiem Projektu wykazującym

motywację i zaangażowanie w podejmowaniu wszelkich działań zmierzających do poprawy własnej sytuacji

socjalno-bytowej.

W ramach Projektu został zatrudniony dodatkowy Pracownik Socjalny co w dużym stopniu umożliwiło

dokładniejsze identyfikowanie i diagnozowanie potrzeb społecznych oraz zostały spełnione ustawowe

wymogi dotyczące zatrudniania pracowników socjalnych w jednostkach pomocy społecznej.

Największym wyzwaniem – zdaniem pracowników socjalnych – stanowiły osoby z negatywnym

nastawieniem do życia, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, dotknięte całą gamą problemów

wymagających kompleksowego systemu wsparcia – właśnie im stworzyliśmy możliwość odbicia

się od dna, aktywizacji zawodowej, zdobycia nowych umiejętności i wprowadzenia na otwarty

rynek pracy. Miło jest zobaczyć, jak w trakcie trwania Projektu tacy ludzie zmieniają się, odnajdują

wiarę we własne siły. W ubiegłych latach  uczestnicy Projektu z satysfakcją mówili o korzyściach

jakie przyniósł im udział w zajęciach. Żywimy wielką nadzieję, iż obecnym również  przyniesie 

wiele korzyści, przede wszystkim w nabyciu umiejętności efektywnego poszukiwania pracy

i poruszania się po rynku pracy.

                                                                                                       Koordynator Projektu

                                                                                                      Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: środa, 26 sierpnia 2015 08:36
 
NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU W 2015 R Drukuj
wtorek, 03 marca 2015 13:19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie informuje, iż w związku z realizacją

projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Program

Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn" Działanie 7.1. Rozwój

i upowszechnianie aktywnej integracji" Poddziałanie 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnienie aktywnej

integracji przez ośrodki pomocy społecznej" ogłasza nabór uczestników do udziału

w Projekcie w 2015 roku.

Projekt skierowany jest do osób:

- w wieku od 15 do 65 lat,

- bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

- nieaktywnie zawodowych,

- posiadających wykształcenie podstawowe, zawodowe lub średnie,

- zatrudnionych w małych niedochodowych gospodarstwach rolnych,

- zamieszkujących na terenie gminy Nowy Korczyn,

- korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej,

- nie korzystających z innych form wsparcia współfinansowanych przez Unię Europejską

w ramach EFS.

Zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie zaprasza się do biura projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

ul. Buska 7

28-136 Nowy Korczyn

tel. 41 37-71-065

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

w celu zapoznania się z kryteriami i zasadami naboru Beneficjentów Ostatecznych do projektu

pn. „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn".

Rekrutacja uczestników do Projektu trwa do wyczerpania miejsc.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM W PROJEKCIE ZAPEWNIAMY:

  • bezpłatny udział w Projekcie,
  • grupowe warsztaty aktywizacji społecznej z psychologiem,
  • grupowe warsztaty aktywizacji zawodowej z doradcą zawodowym,
  • spotkania indywidulane z doradcą zawodowym,
  • bezpłatne kursy zawodowe,
  • zaświadczenia ukończenia kursów,
  • zaświadczenia ukończenia warsztatów z doradcą zawodowym i psychologiem,
  • wyżywienie (ciepłe posiłki) w trakcie kursów zawodowych i warsztatów,
  • ubezpieczenie w trakcie szkoleń,
  • wsparcie dochodowe z przeznaczeniem m.in. na zwrot kosztów dojazdów

                     na szkolenia/warsztaty.

                                                                                                                     Koordynator Projektu

                                                                                                                     Sławomir Wawrzeniec

 

Poprawiony: wtorek, 03 marca 2015 13:22
 
«pierwszapoprzednia123następnaostatnia»

Strona 1 z 3
Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ