Strona główna Aktualności
Rekrutacja do projektu "Aktywizacja szansą na lepsze jutro" Drukuj
piątek, 03 stycznia 2020 09:24

uelogo

REKRUTACJA DO PROJEKTU
REALIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ NOWY KORCZYN/MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM KORCZYNIE
pn. „AKTYWIZACJA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”

Gmina Nowy Korczyn/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Nowym Korczynie w ramach partnerstwa z Gminą Pacanów/ Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pacanowie realizują Projekt pn. „Aktywizacja szansą na lepsze jutro” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Działanie: RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnieni.
Projekt jest realizowany od 01.04.2019 r. do 30.09.2020 r. i jest skierowany wyłącznie do 40 mieszkańców z terenów wiejskich gmin Pacanów i Nowy Korczyn.
W ramach Projektu, każda zakwalifikowana osoba będzie uczestniczyć bezpłatnie w pakiecie szkoleń, kursów:
- grupowym i indywidualnym poradnictwie zawodowym i psychologicznym,
- indywidualnych poradach /konsultacjach prawnych,
- wielomodułowym kursie zawodowym,
- stażu przez okres 3 miesięcy dla 10 UP.
Kursy zawodowe będą wybrane po indywidualnych spotkaniach  z doradcą zawodowym i pracownikiem socjalnym zgodnie z indywidualnymi potrzebami i predyspozycjami uczestników projektu, zgodnie z zawartym kontraktem socjalnym i będą dostosowane do regionalnego rynku pracy. Uczestnikom Projektu możemy zaproponować min. następujące rodzaje kursów:
- Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych  + Siostra PCK + Pierwsza pomoc przedmedyczna + Prawo jazdy  kat. B.
- Spawacz MAG + Spawacz TIG + Cięcie plazmą.
- Magazynier + Kierowca wózków jezdniowych + obsługa kas fiskalnych i terminali
płatniczych + bezpieczna wymiana butli gazowych.
- Technolog robót wykończeniowych+ Glazurkarz + Elektryk z uprawnieniami SEP do 1 kV
- Operator koparko – ładowarki + Uprawnienia SEP do 1kV + Dokumentacja budowlana robót ziemnych.
- Kosmetyczka + Obsługa urządzeń sterylizujących z uprawnieniami SEP + Stylizacja paznokci + - Wizaż + moduł z przedsiębiorczości – Jak otworzyć i prowadzić własną firmę.
- Nowoczesny pracownik biurowy + Obsługa komputera wraz z egzaminem ECCC + Pracownik ds. kadrowych i płacowych.
- Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych + Kelner + Carving + Sporządzanie
napojów + Uprawnienia SEP do 1kV.
- Florysta + Ogrodnik z aranżacją terenów zielonych + Pracownik gospodarczy + Uprawnienia SEP do 1kV.
- Handlowiec + Obsługa komputera wraz z egzaminem ECCC + Prawo jazdy kat. B + Obsługa kas fiskalnych i terminali  płatniczych,
lub innych w zależności od potrzeb uczestników projektu i rynku pracy.
Projekt jest skierowany min. do:
- osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób
z niepełnosprawnościami;
- otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w zakresie niezbędnym do wsparcia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
w ramach programu.
- osób lub rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
- osób w wieku aktywności zawodowej (18-64 lat) z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym, średnim i wykształceniem wyższym,
- osób bezrobotnych, biernych zawodowo korzystających z pomocy społecznej,
- osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).
Osoby zainteresowane udziałem w II turze Projektu mogą zgłaszać się do Biura Projektu mieszczącego się w MGOPS w Nowym Korczynie, ul. Buska 7.


Nowy Korczyn 03.01.2020 r.                                                           
Koordynator Projektu
Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: środa, 05 maja 2021 09:11
 
Unieważnienie przetargu Drukuj
środa, 04 grudnia 2019 09:11

uelogo

Informacja o unieważnieniu postępowania na organizację usług szkoleniowych w ramach realizacji projektu "Aktywizacja szansą na lepsze jutro"

Do pobrania

  >> Informacja o unieważnieniu postępowania

Poprawiony: środa, 05 maja 2021 09:15
 
Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu: „Aktywizacja szansą na lepsze jutro” Drukuj
piątek, 15 listopada 2019 11:59

 uelogo

Przedmiotem prowadzonego postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie nw. szkoleń ramach wskazanego wyżej projektu który jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do SIWZ


Poprawiony: środa, 05 maja 2021 09:15
 
Projekt pn. "Aktywizacja sznsą na lepsze jutro" Drukuj
czwartek, 05 września 2019 12:07

uelogo

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ GMINĘ NOWY KORCZYN / MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W NOWYM KORCZYNIE pn. „AKTYWIZACJA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO"

Gmina Nowy Korczyn/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie w ramach partnerstwa z Gminą Pacanów/ Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pacanowie realizują Projekt pn. „Aktywizacja szansą na lepsze jutro" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Działanie: RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnieni.

W dniu 20.08.2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2010 nr: RPSW.09.01.00-26-0031/18-18 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a Liderem Projektu Gminą Pacanów.

Całkowita wartość Projektu wynosi 1 298 050,87 zł. dofinansowanie na realizację Projektu dla Gminy Pacanów i Nowy Korczyn wynosi łącznie 1 100 834,51 zł. wkład własny gmin wyniesie 197 2156,46 zł. Projekt jest realizowany od 01.04.2019 r. do 30.09.2020 r. i jest skierowany wyłącznie do 40 mieszkańców z terenów wiejskich gmin Pacanów i Nowy Korczyn.

W ramach Projektu, każda zakwalifikowana osoba będzie uczestniczyć bezpłatnie w pakiecie szkoleń, kursów:

- grupowym i indywidualnym poradnictwie zawodowym i psychologicznym,

- indywidualnych poradach /konsultacjach prawnych,

- wielomodułowym kursie zawodowym,

- stażu przez okres 3 miesięcy dla 10 UP.

Kursy zawodowe będą wybrane po indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym i pracownikiem socjalnym zgodnie z indywidualnymi potrzebami i predyspozycjami uczestników projektu, zgodnie z zawartym kontraktem socjalnym i będą dostosowane do regionalnego rynku pracy. Uczestnikom Projektu możemy zaproponować min. następujące rodzaje kursów:

- Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych + Siostra PCK + Pierwsza pomoc przedmedyczna + Prawo jazdy kat. B.

- Spawacz MAG + Spawacz TIG + Cięcie plazmą.

- Obsługa podestów ruchomych + Obsługa pił mechanicznych do ścinki drzew + Pierwsza pomoc przedmedyczna + Uprawnienia SEP do 1 kV.

- Magazynier + Kierowca wózków jezdniowych + obsługa kas fiskalnych i terminali

płatniczych + bezpieczna wymiana butli gazowych.

- Technolog robót wykończeniowych+ Glazurkarz + Elektryk z uprawnieniami SEP do 1 kV

+ Ogrodnik z aranżacją terenów zielonych.

- Operator koparko – ładowarki + Uprawnienia SEP do 1kV + Dokumentacja budowlana robót ziemnych.

- Kosmetyczka + Obsługa urządzeń sterylizujących z uprawnieniami SEP + Stylizacja paznokci + - Wizaż + moduł z przedsiębiorczości – Jak otworzyć i prowadzić własną firmę.

- Nowoczesny pracownik biurowy + Obsługa komputera wraz z egzaminem ECCC + Pracownik ds. kadrowych i płacowych.

- Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych + Kelner + Carving + Sporządzanie

napojów + Uprawnienia SEP do 1kV.

- Florysta + Ogrodnik z aranżacją terenów zielonych + Pracownik gospodarczy + Uprawnienia SEP do 1kV.

- Handlowiec + Obsługa komputera wraz z egzaminem ECCC + Prawo jazdy kat. B + Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych lub innych w zależności od potrzeb uczestników projektu i rynku pracy.

Projekt realizowany jest w dwóch turach:

poradnictwo zawodowe + poradnictwo psychologiczne odbędzie się w okresie:

sierpień 2019 r. – wrzesień 2019 r. (I TURA) oraz luty 2020 r. – marzec 2020 r. (II TURA);

wielomodułowe kursy zawodowe odbędą się w okresie:

wrzesień 2019 r. - listopad 2019 r. (I TURA) oraz kwiecień – czerwiec 2020 r. (II TURA);

realizacja staży dla 10 osób w okresie:

grudzień 2019 r. - luty 2020 r. (I TURA) oraz lipiec - wrzesień 2020 r. ( II TURA)

i jest skierowany min. do:

- osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób

z niepełnosprawnościami;

- otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w zakresie niezbędnym do wsparcia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

w ramach programu.

- osób lub rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

- osób w wieku aktywności zawodowej (18-64 lat) z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym, średnim i wykształceniem wyższym,

- osób bezrobotnych, biernych zawodowo korzystających z pomocy społecznej,

- osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).

Osoby zainteresowane udziałem w II turze Projektu mogą zgłaszać się do Biura Projektu mieszczącego się w MGOPS w Nowym Korczynie, ul. Buska 7.

Ogólnym celem Projektu jest wzrost aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz zatrudnionych w małych niedochodowych gospodarstwach rolnych będących beneficjentami pomocy społecznej. Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych, zwiększenie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy, zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy i samodzielne poruszanie się po nim oraz doskonalenie umiejętności zawodowych.

Nowy Korczyn 04.09.2019 r.

Koordynator Projektu

Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: środa, 05 maja 2021 09:13
 
ogłoszenie o wynikach Drukuj
piątek, 09 sierpnia 2019 12:34

uelogo

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na:

Przeprowadzenie indywidualnych i grupowych spotkań w zakresie Poradnictwa Zawodowego

i Poradnictwa Psychologicznego dla 20 osób – Uczestników Projektu.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Nowy Korczyn / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie informuje,

że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 07.08.2019 r. wybrana została oferta firmy:

 

Centrum Doradztwa Zawodowego Ewelina Ptak

Ades: ul. Sabinówek 3/49

25-530 Kielce

 

Uzadadnienie dokonanego wyboru:

Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą zgodnie z krtyerium oceny oferty.

 

Kierownik

Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: środa, 05 maja 2021 09:13
 
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Drukuj
środa, 07 sierpnia 2019 11:27

projekt111

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na przeprowadzenie Poradnictwa Zawodowego i Poradnictwa Psychologicznego
dla klientów MGOPS NOWY KORCZYN w ramach realizacji Projektu pn. „AKTYWIZACJA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” w ramach Działania: RPSW.09.01.00 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

ZAMAWIAJĄCY – Partner Projektu:
Gmina Nowy Korczyn / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie
ul. Buska 7, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41-377-10-65, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Lider Projektu:
Gmina Pacanów / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41-376-54-59, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Do pobrania

   >> Zaproszenie do złożenia oferty

Poprawiony: środa, 07 sierpnia 2019 12:40
 
informacja o wynikach Drukuj
czwartek, 03 listopada 2016 12:04

informacja o wynikach na organizację usłyg szkoleniowych w ramach realizacji Projektu:

"Dobry Zawód - Lepsze Życie"

Poprawiony: czwartek, 03 listopada 2016 12:13
 
Aktualności Drukuj
poniedziałek, 17 października 2016 12:48

Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji projektu

"Dobry Zawód - Lepsze Życie"

 

Logo Funduszy Europejskich                                 Herb województwa Świętokrzyskiego      Logo Europejskiego Funduszu Społecznego

  
 
                                                                                                                         Busko-Zdrój, 17.10.2016 r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.)
 
Przedmiot zamówienia: 
 
Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu
„Dobry Zawód – Lepsze Życie” 
 
I. „Dobry Zawód – Lepsze Życie NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
1.  Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
2.  Adres zamawiającego: al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój   
3.  Numer telefonu i faksu zamawiającego: tel. 41 370 81 86, fax. 41 378 84 58
4.  Adres e-mail zamawiającego: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
5.  Adres strony internetowej: www.centrumbusko.pl  
II. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1.  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój - sekretariat Dyrektora 
2.  Termin składania ofert upływa w dniu 24.10.2016 roku, o godz. 09 00 .
3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.10.2016 roku o godz. 09 15  w siedzibie zamawiającego.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.  Przedmiotem  prowadzonego  postępowania  jest  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  przeprowadzenie  szkoleń
wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi w ramach realizacji projektu pn. „Dobry Zawód – Lepsze Życie” realizowanego
w ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Świętokrzyskiego  2014-2020  z  Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z następującymi jednostki:
  Gmina Gnojno / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie 
  Gmina Wiślica / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy
  Gmina Tuczępy / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuczępach
  Gmina Solec-Zdrój / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju
  Gmina Pacanów / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie
  Gmina Nowy Korczyn / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie
2.  Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
  80530000-8, 80570000-0;
3.  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  zawarty został odpowiednio w SIWZ 4.  Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, rozliczeń, oraz wysokość kar umownych
zawarte zostały w załącznik 1 do SIWZ – Wzór umowy.
IV.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ
Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w odpowiedniej części zamówienia,
są:
a)  Cena oferty             -    50 %
b)  Doświadczenie           -    20 %
c)  Certyfikat w zakresie jakości usług szkoleniowych  -    5%
d)  Akredytacja Kuratora Oświaty na szkolenia   -    10%
e)  Deklarowana efektywność zatrudnienia    -    15%

 

http://www.pcpr.busko.pl/cms/128-aktualnosci/2016/917-ogloszenie-o-zamowieniu-10-2016.html

Poprawiony: poniedziałek, 17 października 2016 13:00
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96
«pierwszapoprzednia1234następnaostatnia»

Strona 1 z 4
Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ