Strona główna
POKL Drukuj
czwartek, 14 sierpnia 2014 08:33

              Gmina Nowy Korczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

                                           w Nowym Korczynie

                             realizuje od 1 stycznia 2014 roku projekt systemowy pod nazwą:

              „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych

                                      w Gminie Nowy Korczyn”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,

 Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Świętokrzyskim Biurem

Rozwoju Regionalnego w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej I stopnia w Programie

Operacyjnym Kapitał Ludzki, a Gminą Nowy Korczyn/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym

 Korczynie.Projekt jest skierowany do 10 osób (5 kobiet i 5 mężczyzn) bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo

 (zarejestrowanych i niezarejestrowanych w PUP) poszukujących pracy lub pozostających bez zatrudnienia,

 zatrudnionych w małych gospodarstwach rolnych, niezaradnych życiowo, z niskim lub nieadekwatnym

do potrzeb rynku pracy wykształceniem, niską motywacją do podejmowania aktywności zawodowej,

 klientów GOPS mieszkających na terenie Gminy Nowy Korczyn.

            Wszystkim uczestnikom w projekcie zapewniamy:

- bezpłatny udział w Projekcie

- indywidualne i grupowe warsztaty aktywizacji zawodowej z doradcą zawodowym

 - bezpłatne kursy zawodowe - grupowe warsztaty aktywizacji społecznej z psychologiem

- zaświadczenia ukończenia kursów i warsztatów z doradcą zawodowym i psychologiem

 - wyżywienie (ciepłe posiłki) w trakcie kursów zawodowych i warsztatów

- ubezpieczenie w trakcie szkoleń

 - wsparcie dochodowe z przeznaczeniem m.in. na zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i warsztaty.

W okresie 28.05.2014 r. – 29.05.2014 r. odbyły się z uczestnikami projektu spotkania indywidualne

 i warsztaty grupowe z doradcą zawodowym i zostały sporządzone indywidualne protokoły dla

 każdego uczestnika projektu, w których doradca zawodowy określił rodzaj i charakter

 indywidualnego wsparcia – rodzaj kursów zawodowych/szkoleń na podstawie jego możliwości

 i zdolności oraz cech psychofizycznych i predyspozycji.

W okresie16.06.2014 r. – 28.06.2014 r. trwał I etap szkoleń realizowanych przez Zakład

Doskonalenia Zawodowego w Kielcach pod nazwą: „Przedstawiciel Handlowy z prawem

 jazdy kat. B”, w którym udział brało pięć kobiet.

Po zakończeniu kursu w dniach 31.07.2014r. – 01.08.2014 r. odbyły się warsztaty aktywizacji

społecznej z psychologiem (16 godz. dydaktycznych) z zakresu rozwijania inteligencji emocjonalnych,

 radzenie sobie ze stresem, wzmocnienie samooceny oraz poczucia własnej wartości.

W m-cu wrześniu br. przewidywany jest II etap szkolenia dla 5 uczestników projektu (mężczyzn).

                           Główne cele Projektu to:

-wzrost aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej,

-podniesienie kwalifikacji zawodowej i kompetencji społecznych,

-zwiększenie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy,

-upowszechnianie pracy socjalnej poprzez objęcie kontraktami socjalnymi uczestników projektu,

-niwelowanie barier ekonomicznych i geograficznych w dostępie do aktywnej integracji poprzez

wypłatę świadczeń pieniężnych dla uczestników projektu.

 

                                                                                                    Koordynator Projektu

                                                                                                   Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: czwartek, 14 sierpnia 2014 08:41
 
PROJEKT POKL Drukuj
piątek, 04 lipca 2014 07:43

Gmina Nowy Korczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

                                 w Nowym Korczynie

              realizuje od 1 stycznia 2014 roku projekt systemowy pod nazwą:

„Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych

                      w Gminie Nowy Korczyn”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,

 Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1.

Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy

Świętokrzyskim Biurem Rozwoju regionalnego w Kielcach pełniącym rolę Instytucji

Pośredniczącej I stopnia w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki a Gminą Nowy Korczyn

/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie.

Projekt jest skierowany do 10 osób (5 kobiet i 5 mężczyzn) bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo

 (zarejestrowanych i niezarejestrowanych w PUP) poszukujących pracy lub pozostających bez

zatrudnienia, zatrudnionych w małych gospodarstwach rolnych, niezaradnych życiowo, z niskim lub

nieadekwatnym do potrzeb rynku pracy wykształceniem, niską motywacją do podejmowania aktywności

zawodowej, klientów GOPS mieszkających na terenie Gminy Nowy Korczyn.

Wszystkim uczestnikom w projekcie zapewniamy:

- bezpłatny udział w Projekcie

- indywidualne i grupowe warsztaty aktywizacji zawodowej z doradcą zawodowym

- bezpłatne kursy zawodowe - grupowe warsztaty aktywizacji społecznej z psychologiem

- zaświadczenia ukończenia kursów i warsztatów z doradcą zawodowym i psychologiem

- wyżywienie (ciepłe posiłki) w trakcie kursów zawodowych i warsztatów - ubezpieczenie w trakcie szkoleń

- wsparcie dochodowe z przeznaczeniem m.in. na zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i warsztaty.

W okresie 28.05.2014 r. – 29.05.2014 r. odbyły się z uczestnikami projektu spotkania indywidualne

i warsztaty grupowe z doradcą zawodowym i zostały sporządzone indywidualne protokoły dla każdego

uczestnika projektu, w których doradca zawodowy określił rodzaj i charakter indywidualnego wsparcia

– rodzaj kursów zawodowych/szkoleń na podstawie jego możliwości i zdolności oraz cech

psychofizycznych i predyspozycji.

W dniu 16.06.2014 r. rozpoczął się I etap szkoleń realizowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego

w Kielcach pod nazwą: „Przedstawiciel Handlowy z prawem jazdy kat. B”, w którym udział bierze pięć kobiet.

Po zakończeniu kursu odbędą się warsztaty aktywizacji społecznej z psychologiem (16 godz. dydaktycznych)

z zakresu rozwijania inteligencji emocjonalnych, radzenie sobie ze stresem, wzmocnienie samooceny

oraz poczucia własnej wartości.

W m-cu wrześniu br. przewidywany jest II etap szkolenia dla 5 uczestników projektu (mężczyzn).

Główne cele Projektu to:

-wzrost aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej,

-podniesienie kwalifikacji zawodowej i kompetencji społecznych,

-zwiększenie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy,

-upowszechnianie pracy socjalnej poprzez objęcie kontraktami socjalnymi uczestników projektu,

-niwelowanie barier ekonomicznych i geograficznych w dostępie do aktywnej integracji poprzez

wypłatę świadczeń pieniężnych dla uczestników projektu.

 Największym wyzwaniem – zdaniem pracowników socjalnych – stanowią osoby z negatywnym

nastawieniem do życia, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, dotknięte całą gamą problemów

wymagających kompleksowego systemu wsparcia – właśnie im stworzyliśmy możliwość odbicia

się od dna, aktywizacji zawodowej, zdobycia nowych umiejętności i wprowadzenia na otwarty rynek pracy.

Miło jest zobaczyć, jak w trakcie trwania Projektu tacy ludzie zmieniają się, odnajdują wiarę we własne siły.

 

                                                                                                     Koordynator Projektu

                                                                                                     Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: piątek, 04 lipca 2014 07:54
 
NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU W 2014 R. Drukuj
poniedziałek, 12 maja 2014 07:50

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie informuje, iż w związku z realizacją

projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Program

Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn" Działanie 7.1. Rozwój

i upowszechnianie aktywnej integracji" Poddziałanie 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnienie aktywnej

integracji przez ośrodki pomocy społecznej" ogłasza nabór uczestników do udziału w Projekcie w 2014 roku.

Projekt skierowany jest do osób:

- w wieku od 15 do 65 lat,

- bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

- nieaktywnie zawodowych,

- posiadających wykształcenie podstawowe, zawodowe lub średnie,

- zatrudnionych w małych niedochodowych gospodarstwach rolnych,

- zamieszkujących na terenie gminy Nowy Korczyn,

- korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej,

- nie korzystających z innych form wsparcia współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach EFS.

Zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie zaprasza się do biura projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

ul. Buska 7

28-136 Nowy Korczyn

tel. 41 37-71-065

email: k Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

w celu zapoznania się z kryteriami i zasadami naboru Beneficjentów Ostatecznych do projektu

pn. „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn".

Rekrutacja uczestników do Projektu trwa do wyczerpania miejsc.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM W PROJEKCIE ZAPEWNIAMY:

 • bezpłatny udział w Projekcie,
 • grupowe warsztaty aktywizacji społecznej z psychologiem,
 • grupowe warsztaty aktywizacji zawodowej z doradcą zawodowym,
 • spotkania indywidulane z doradcą zawodowym,
 • bezpłatne kursy zawodowe,
 • zaświadczenia ukończenia kursów,
 • zaświadczenia ukończenia warsztatów z doradcą zawodowym i psychologiem,
 • wyżywienie (ciepłe posiłki) w trakcie kursów zawodowych i warsztatów,
 • ubezpieczenie w trakcie szkoleń,
 • wsparcie dochodowe z przeznaczeniem m.in. na zwrot kosztów dojazdów na szkolenia/warsztaty.

                                                                                                                     Koordynator Projektu

                                                                                                                     Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: poniedziałek, 12 maja 2014 08:05
 
POKL 2013 r. Drukuj
czwartek, 05 grudnia 2013 09:10

   PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

 

Gmina Nowy Korczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie realizuje w 2013 r. Projekt na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Nowy Korczyn, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, pod nazwą „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn”

W dniu 19.04.2013 r. został podpisany aneks do umowy ramowej nr: UDA-POKL.07.01.01-26-033/08-00 pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Domagałę Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, a Gminą Nowy Korczyn/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie reprezentowanym przez Joannę Parlak Skarbnika Gminy Nowy Korczyn i Sławomira Wawrzeńca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie.

W roku bieżącym zaprosiliśmy do udziału w Projekcie pt. „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn” dwunastu mieszkańców z naszego terenu, by dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego pomóc im uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe oraz podnieść poziom motywacji do aktywnego poszukiwania pracy. Całkowita wartość Projektu wynosi 184.200 zł. w tym wkład własny gminy w kwocie 19.341 zł. Ogólnym celem Projektu był wzrost aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz zatrudnionych w małych niedochodowych gospodarstwach rolnych będących beneficjentami pomocy społecznej. Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych, zwiększenie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy, zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy i samodzielne poruszanie się po nim oraz doskonalenie umiejętności zawodowych.

Pracownicy socjalni tut. OPS w uzgodnieniu z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie dokonali wyboru instrumentów aktywnej integracji, które były realizowane w ramach kontraktów socjalnych oraz diagnozy potrzeb uczestników. Pierwszym instrumentem były warsztaty i spotkania indywidualne z doradcą zawodowym. Drugim instrumentem kursy zawodowe, które wynikały z potrzeb lokalnego rynku pracy. Podczas kursów i warsztatów uczestnicy projektu otrzymali komplety materiałów dydaktycznych, w tym podręczniki, materiały piśmienne, bufet kawowy i ciepłe posiłki, ubezpieczenie od NW, badania lekarskie. Trzecim instrumentem były zajęcia z psychologiem z zakresu rozwijania inteligencji emocjonalnych, radzenie sobie ze stresem, wzmocnienie samooceny oraz poczucia własnej wartości. Każdy z uczestników projektu otrzymał również wsparcie finansowe na podstawie ustawy o pomocy społecznej, które pozwoliło mu na pokrycie bieżących wydatków związanych np. z dojazdem na kursy i warsztaty.

 W okresie 27 - 31.05.2013 r. odbyły się z 7 uczestników, a w okresie 16 – 17.09.2013 r. z 5 uczestnikami projektu spotkania indywidualne i warsztaty grupowe z doradcą zawodowym i zostały sporządzone indywidualne protokoły dla każdego uczestnika projektu, w których doradca zawodowy określił rodzaj i charakter indywidualnego wsparcia – rodzaj kursów zawodowych/szkoleń na podstawie jego możliwości i zdolności oraz cech psychofizycznych i predyspozycji.

W dniu 17.06.2013 r. rozpoczął się I etap szkoleń realizowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach/Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku Zdroju pod nazwą: OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI – III KLASA UPRAWNIEŃ”, w którym udział brało 7 mężczyzn i zakończył się w dniu 24.07.2013 r.

W okresie 10.10.2013 r. - 20.11.2013 r. trwał II etap szkolenia dla 5 uczestników projektu (3 kobiety, 2 mężczyzn) „PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Z PRAWM JAZDY KAT. B” Realizatorem szkolenia również był Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – CKZ Busko-Zdrój, które cieszyły się dużym zainteresowaniem Uczestników Projektu, gdyż były dostosowane do ich potrzeb. ZDZ w Busku-Zdroju stworzył Uczestnikom Projektu komfortowe warunki nauki dzięki czemu byli oni odpowiednio zmotywowani i zaangażowani, systematycznie uczęszczali na zajęcia szkoleniowe.                                                          

 Po zakończonych kursach w dniach 05 – 08 sierpnia 2013 r. oraz 02 – 03 grudnia 2013 r. odbyły się warsztaty aktywizacji społecznej uczestników projektu z psychologiem z zakresu rozwijania inteligencji emocjonalnych, radzenie sobie ze stresem, wzmocnienie samooceny oraz poczucia własnej wartości. ”. Ponadto wszystkie osoby biorące udział w projekcie były objęte przez pracowników socjalnych kontraktami socjalnymi.

Z 12 beneficjentami zawarto kontrakty socjalne, które były podstawowym narzędziem realizacji projektu. Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie wywiązały się z uzgodnień zawartych w kontraktach, stanowiących porozumienie pomiędzy pracownikiem socjalnym, a uczestnikiem projektu wykazującym motywację i zaangażowanie w podejmowaniu wszelkich działań zmierzających do poprawy własnej sytuacji socjalno-bytowej.

W ubiegłych latach uczestnicy Projektu z satysfakcją mówili o korzyściach jakie przyniósł im udział w zajęciach. Żywimy wielką nadzieję, iż obecnym również przyniesie wiele korzyści, przede wszystkim w nabyciu umiejętności efektywnego poszukiwania pracy i poruszania się po nowoczesnym rynku pracy.

 

                                                                                                                                                                                                                          Kierownik

                                                                                                                                                                                                                   Sławomir Wawrzeniec

 

Poprawiony: czwartek, 05 grudnia 2013 09:17
 
Informacja o wynikach Drukuj
wtorek, 01 października 2013 13:23

 

Nowy Korczyn, dnia 01.10.2013 r.

wg rozdzielnika

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, ul. Buska 7/2, 28-136 Nowy Korczyn, informuje, że w dniu 01.10.2013 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę szkoleniową w ramach Projektu systemowego „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn, numer postępowania: 2/PN/2013.

 

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

 

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 01.10.2013 r. o godz. 12:00.

 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą ilością punktów złożył Wykonawca :

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

ul. Paderewskiego 55

25-950 Kielce

 

w/w wykonawca– otrzymał 100 pkt. w czterech punktowanych kryteriach cena 55 pkt., doświadczenie 30 pkt., certyfikat w zakresie jakości usług szkoleniowych 10 pkt., akredytacja Kuratora Oświaty 5 pkt.

Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po dniu 01.10.2013 r.

Wyk w 4 egz.

 1. 1.Egz. 1 Wykonawca
 2. 2.Egz. 2 strona internetowa
 3. 3.Egz. 3 Tablica ogłoszeń
 4. 4.Egz. 4 a/a
Poprawiony: wtorek, 01 października 2013 13:26
 
Usługa szkoleniowa w ramach Projektu systemowego Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn. Drukuj
poniedziałek, 23 września 2013 11:56

Nowy Korczyn: Usługa szkoleniowa w ramach Projektu systemowego Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn
Numer ogłoszenia: 384668 - 2013; data zamieszczenia: 23.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poprawiony: poniedziałek, 23 września 2013 12:32
Więcej…
 
Projekt z POKL realizowany przez GOPS w Nowym Korczynie Drukuj
środa, 03 lipca 2013 12:21

Gmina Nowy Korczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie realizuje od 1 stycznia 2013 roku projekt systemowy pod nazwą: „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnychw Gminie Nowy Korczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Poprawiony: poniedziałek, 23 września 2013 11:50
Więcej…
 
INFORMACJA O WYNIKACH Drukuj
poniedziałek, 17 czerwca 2013 07:28

Nowy Korczyn, dnia 14.06.2013 r.

wg rozdzielnika

INFORMACJA O WYNIKACH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, ul. Buska 7/2, 28-136 Nowy Korczyn, informuje, że w dniu 14.06.2013 r. o godz. 12:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę szkoleniową w ramach Projektu systemowego „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn", numer postępowania: 1/PN/2013.

Poprawiony: poniedziałek, 23 września 2013 11:53
Więcej…
 
«pierwszapoprzednia123456następnaostatnia»

Strona 4 z 6
Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ