Strona główna
Informacja o wynikach Drukuj
wtorek, 01 października 2013 13:23

 

Nowy Korczyn, dnia 01.10.2013 r.

wg rozdzielnika

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, ul. Buska 7/2, 28-136 Nowy Korczyn, informuje, że w dniu 01.10.2013 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę szkoleniową w ramach Projektu systemowego „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn, numer postępowania: 2/PN/2013.

 

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

 

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 01.10.2013 r. o godz. 12:00.

 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą ilością punktów złożył Wykonawca :

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

ul. Paderewskiego 55

25-950 Kielce

 

w/w wykonawca– otrzymał 100 pkt. w czterech punktowanych kryteriach cena 55 pkt., doświadczenie 30 pkt., certyfikat w zakresie jakości usług szkoleniowych 10 pkt., akredytacja Kuratora Oświaty 5 pkt.

Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po dniu 01.10.2013 r.

Wyk w 4 egz.

  1. 1.Egz. 1 Wykonawca
  2. 2.Egz. 2 strona internetowa
  3. 3.Egz. 3 Tablica ogłoszeń
  4. 4.Egz. 4 a/a
Poprawiony: wtorek, 01 października 2013 13:26
 
Usługa szkoleniowa w ramach Projektu systemowego Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn. Drukuj
poniedziałek, 23 września 2013 11:56

Nowy Korczyn: Usługa szkoleniowa w ramach Projektu systemowego Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn
Numer ogłoszenia: 384668 - 2013; data zamieszczenia: 23.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poprawiony: poniedziałek, 23 września 2013 12:32
Więcej…
 
Projekt z POKL realizowany przez GOPS w Nowym Korczynie Drukuj
środa, 03 lipca 2013 12:21

Gmina Nowy Korczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie realizuje od 1 stycznia 2013 roku projekt systemowy pod nazwą: „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnychw Gminie Nowy Korczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Poprawiony: poniedziałek, 23 września 2013 11:50
Więcej…
 
INFORMACJA O WYNIKACH Drukuj
poniedziałek, 17 czerwca 2013 07:28

Nowy Korczyn, dnia 14.06.2013 r.

wg rozdzielnika

INFORMACJA O WYNIKACH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, ul. Buska 7/2, 28-136 Nowy Korczyn, informuje, że w dniu 14.06.2013 r. o godz. 12:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę szkoleniową w ramach Projektu systemowego „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn", numer postępowania: 1/PN/2013.

Poprawiony: poniedziałek, 23 września 2013 11:53
Więcej…
 
Usługa szkoleniowa w ramach Projektu systemowego Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn. Drukuj
czwartek, 06 czerwca 2013 16:33

Nowy Korczyn: Usługa szkoleniowa w ramach Projektu systemowego Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn
Numer ogłoszenia: 218126 - 2013; data zamieszczenia: 06.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poprawiony: czwartek, 06 czerwca 2013 20:40
Więcej…
 
NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU W 2013 R. Drukuj
poniedziałek, 13 maja 2013 08:19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie informuje, iż w związku z realizacją projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn" Działanie 7.1. ,,Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji" Poddziałanie 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" ogłasza nabór uczestników do udziału w kolejnej edycji Projektu w 2013 roku.

Projekt skierowany jest do osób:

- w wieku od 15 do 65 lat,

- bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

- nieaktywnie zawodowych,

- posiadających wykształcenie podstawowe, zawodowe lub średnie,

- zatrudnionych w małych niedochodowych gospodarstwach rolnych,

- zamieszkujących na terenie gminy Nowy Korczyn,

- korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej,

- nie korzystających z innych form wsparcia współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie zaprasza się do biura projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

ul. Buska 7

28-136 Nowy Korczyn

tel. 41 37-71-065

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

w celu zapoznania się z kryteriami i zasadami naboru Beneficjentów Ostatecznych do projektu pn. „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn".

Rekrutacja uczestników do Projektu trwa do wyczerpania miejsc.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM W PROJEKCIE ZAPEWNIAMY:

 bezpłatny udział w Projekcie,

 grupowe warsztaty aktywizacji społecznej z psychologiem,

 grupowe warsztaty aktywizacji zawodowej z doradcą zawodowym,

 spotkania indywidulane z doradcą zawodowym,

 bezpłatne kursy zawodowe,

 zaświadczenia ukończenia kursów,

 zaświadczenia ukończenia warsztatów z doradcą zawodowym i psychologiem,

 wyżywienie (ciepłe posiłki) w trakcie kursów zawodowych i warsztatów,

 ubezpieczenie w trakcie szkoleń,

 wsparcie dochodowe z przeznaczeniem m.in. na zwrot kosztów dojazdów na szkolenia/warsztaty.

Poprawiony: poniedziałek, 13 maja 2013 08:22
 
Zmiana czasu pracy Drukuj
wtorek, 30 kwietnia 2013 12:03

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM KORCZYNIE

INFORMUJE, ŻE OD 01.05.2013 R. CZAS PRACY OŚRODKA BĘDZIE

W GODZINACH OD 7.00 DO 15.00

Poprawiony: wtorek, 30 kwietnia 2013 12:10
 
Informacja dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego Drukuj
wtorek, 05 lutego 2013 14:51

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2012 r. poz. 1548) informuje, iż z dniem 01.01.2013 r. weszła w życie w/w ustawa, która wprowadziła zmiany w ustalaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadziła nowe świadczenie - specjalny zasiłek opiekuńczy.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 w/w ustawy osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013 r., jeżeli spełniają warunki określone w przepisach dotychczasowych.

Zgodnie z art. 11 ust. 3 w/w ustawy wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasają z mocy prawa po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 (z dniem 30 czerwca 2013 r.).

GOPS w Nowym Korczynie informuje osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne o warunkach nabywania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego od dnia 01.07.2013 r.

Poprawiony: wtorek, 05 lutego 2013 14:59
Więcej…
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 9 z 10
Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ