Strona główna
Usługa szkoleniowa w ramach Projektu systemowego Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn. Drukuj
poniedziałek, 23 września 2013 11:56

Nowy Korczyn: Usługa szkoleniowa w ramach Projektu systemowego Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn
Numer ogłoszenia: 384668 - 2013; data zamieszczenia: 23.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poprawiony: poniedziałek, 23 września 2013 12:32
Więcej…
 
Projekt z POKL realizowany przez GOPS w Nowym Korczynie Drukuj
środa, 03 lipca 2013 12:21

Gmina Nowy Korczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie realizuje od 1 stycznia 2013 roku projekt systemowy pod nazwą: „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnychw Gminie Nowy Korczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Poprawiony: poniedziałek, 23 września 2013 11:50
Więcej…
 
INFORMACJA O WYNIKACH Drukuj
poniedziałek, 17 czerwca 2013 07:28

Nowy Korczyn, dnia 14.06.2013 r.

wg rozdzielnika

INFORMACJA O WYNIKACH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, ul. Buska 7/2, 28-136 Nowy Korczyn, informuje, że w dniu 14.06.2013 r. o godz. 12:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę szkoleniową w ramach Projektu systemowego „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn", numer postępowania: 1/PN/2013.

Poprawiony: poniedziałek, 23 września 2013 11:53
Więcej…
 
Usługa szkoleniowa w ramach Projektu systemowego Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn. Drukuj
czwartek, 06 czerwca 2013 16:33

Nowy Korczyn: Usługa szkoleniowa w ramach Projektu systemowego Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn
Numer ogłoszenia: 218126 - 2013; data zamieszczenia: 06.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poprawiony: czwartek, 06 czerwca 2013 20:40
Więcej…
 
NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU W 2013 R. Drukuj
poniedziałek, 13 maja 2013 08:19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie informuje, iż w związku z realizacją projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn" Działanie 7.1. ,,Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji" Poddziałanie 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" ogłasza nabór uczestników do udziału w kolejnej edycji Projektu w 2013 roku.

Projekt skierowany jest do osób:

- w wieku od 15 do 65 lat,

- bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

- nieaktywnie zawodowych,

- posiadających wykształcenie podstawowe, zawodowe lub średnie,

- zatrudnionych w małych niedochodowych gospodarstwach rolnych,

- zamieszkujących na terenie gminy Nowy Korczyn,

- korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej,

- nie korzystających z innych form wsparcia współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie zaprasza się do biura projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

ul. Buska 7

28-136 Nowy Korczyn

tel. 41 37-71-065

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

w celu zapoznania się z kryteriami i zasadami naboru Beneficjentów Ostatecznych do projektu pn. „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn".

Rekrutacja uczestników do Projektu trwa do wyczerpania miejsc.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM W PROJEKCIE ZAPEWNIAMY:

 bezpłatny udział w Projekcie,

 grupowe warsztaty aktywizacji społecznej z psychologiem,

 grupowe warsztaty aktywizacji zawodowej z doradcą zawodowym,

 spotkania indywidulane z doradcą zawodowym,

 bezpłatne kursy zawodowe,

 zaświadczenia ukończenia kursów,

 zaświadczenia ukończenia warsztatów z doradcą zawodowym i psychologiem,

 wyżywienie (ciepłe posiłki) w trakcie kursów zawodowych i warsztatów,

 ubezpieczenie w trakcie szkoleń,

 wsparcie dochodowe z przeznaczeniem m.in. na zwrot kosztów dojazdów na szkolenia/warsztaty.

Poprawiony: poniedziałek, 13 maja 2013 08:22
 
Zmiana czasu pracy Drukuj
wtorek, 30 kwietnia 2013 12:03

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM KORCZYNIE

INFORMUJE, ŻE OD 01.05.2013 R. CZAS PRACY OŚRODKA BĘDZIE

W GODZINACH OD 7.00 DO 15.00

Poprawiony: wtorek, 30 kwietnia 2013 12:10
 
Informacja dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego Drukuj
wtorek, 05 lutego 2013 14:51

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2012 r. poz. 1548) informuje, iż z dniem 01.01.2013 r. weszła w życie w/w ustawa, która wprowadziła zmiany w ustalaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadziła nowe świadczenie - specjalny zasiłek opiekuńczy.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 w/w ustawy osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013 r., jeżeli spełniają warunki określone w przepisach dotychczasowych.

Zgodnie z art. 11 ust. 3 w/w ustawy wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasają z mocy prawa po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 (z dniem 30 czerwca 2013 r.).

GOPS w Nowym Korczynie informuje osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne o warunkach nabywania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego od dnia 01.07.2013 r.

Poprawiony: wtorek, 05 lutego 2013 14:59
Więcej…
 
Podsumowanie Projektu Drukuj
piątek, 28 grudnia 2012 00:00

Gmina Nowy Korczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

realizuje od 1 stycznia 2012 roku projekt systemowy pod nazwą:

„Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn"

W dniu 19.12.2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowy Korczyn odbyło się spotkanie podsumowujące projekt systemowy pn. „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Gmina Nowy Korczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej już po raz czwarty przystąpiły do Projektu. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście Wójt Gminy Paweł Zagaja, Uczestnicy Projektu oraz pracownicy GOPS zaangażowani w realizację Projektu.

Poprawiony: środa, 02 stycznia 2013 13:43
Więcej…
 
«pierwszapoprzednia123456następnaostatnia»

Strona 5 z 6
Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ